Ansiktskjermer

Vi har kapasitet til produksjon og levering av ansiktsskjermer  

Har dere et behov for ansiktsskjermer for bruk eller videresalg? Vi har ledig kapasitet og gode eksisterende leveringsløsninger for distribusjon av ansiktsskjermer fra våre produsenter i Kina.  

Våre ansiktsskjermer og annet  smittevernutstyr  overholder de strengeste særnorske og europeiske direktivene, reguleringene og normene knyttet til håndtering og tilvirkning av  smittevernutstyr . Derfor kan dere sikre på at våre skjermer er godkjente og egnet for tiltenkt bruk for å sikre et godt smittevern.  

Vi har gode løsninger for å kunne imøtekomme selv større behov etter ansiktsskjermer. Våre løsninger er skalerbare, og produsentene våre har ledig kapasitet. Dersom dere ønsker annet  smittevernutstyr  i tillegg til ansiktsskjermer, kan vi få på plass gode løsninger og felles forsendelse av utstyr.  

Trygge og sikre ansiktsskjermer for smittevern  

Våre ansiktsskjermer er designet og tilvirket med høyde for ivaretakelse av sikkerheten til den bærende. Grunnet et godt design og høy kvalitet, egner ansiktsskjermene seg like godt for beskyttelse av ansatte i detaljhandel som de gjør for helsepersonell som behandler antatte smittede.  

Uavhengig av hvilken sektor de bærende forventes å befinne seg i, så vil disse ansiktsskjermene  tilfredstille  alle behov, forventinger og krav til smittevern.  

Produksjon og logistikk av ansiktsskjermer  

Selv om vi tar alle forhåndsregler på distribusjonssiden, er det særdeles viktig at tilvirkningen av ansiktsmaskene gjøres på tilfredsstillende vis. For å kunne forsikre dere om at våre ansiktsskjermer er av høyeste kvalitet, og ikke minst at de overholder ethvert krav til hygiene, utforming og sanitet, så har vi omhyggelig valgt ut et antall  selekt  produsenter vi benytter oss av.  

Vi holder en løpende dialog med statlige kontrollorgan og legemiddelverket. Denne løpende dialogen gir oss en unik innsikt i hvilke produsenter som til enhver tid tilfredsstiller norske og europeiske krav til utforming, tilvirkning og håndtering av ansiktsskjermer og annet  smittevernutstyr . Vi har derfor kontinuerlig oversikt over hvilke produsenter som befinner seg på den såkalte svartelisten, altså produsenter, hvis tilvirkningsmetode og produktkvalitet ikke ansees som tilfredsstillende for norske krav og forhold.  

Ved å benytte seg av oss som distribusjonspartner for ansiktsskjermer og annet utstyr, kan man være sikker på at produsenten er godkjent og har produkter som tilfredsstiller norske krav, forhold og  regulasjoner .  

Vi kan dekke ethvert behov for levering  

Vi har tilgang til en rekke selektive utvalgte produsenter, hvis produkter er godkjent og tilegnet for bruk i Norge. Dette, i tillegg til våre gode logistikkløsninger, vil forsikre enhver av våre partnere seg om at vi kan imøtekomme de aller fleste behov etter leveranse av ansiktsskjermer.  

Sterile skjermer av høy kvalitet  

Vi har gjennom våre agenter, med tilstedeværelse og innsikt i alle distribusjonsleddene, forsikret oss om at våre logistikkpartnere og produsenter opprettholder alle normer og krav til håndtering, fremstilling, forsendelse og pakking av ansiktsskjermer og annet  smittevernutstyr .  

Dere kan derfor være sikre på at en forsendelse fra våre produsenter, ikke er vært rørt ved av utenforstående som ikke er kvalifiserte og ikke er gitt tillatelse på forhånd. Vi tar vår rolle som distributør av ansiktsskjermer svært seriøst. Derfor tar vi alle forholdsregler for å forsikre oss om at alt av utstyr tiltenkt for bruk til smittevern, ikke er blitt kompromittert på noen som helst måte.  

Også hos våre produsenter sine innpaknings- og tilvirkningslokaler, tas det strenge forholdsregler for å sikre hygieniske og sterile forhold. Slike forholdsregler inkluderer, men er ikke begrenset til; klarering av ansattes helsetilstand, ansatte ikledd  smittevernutstyr  og adgangskontroll til fasilitetene.  

Sikre deg fremtidige leveranser av ansiktsskjermer  

I tillegg til å tilby enkeltleveranser av et større parti ansiktsskjermer, kan vi også legge til rette for faste leveranser som forekommer ved ønskede intervaller.   

Vi jobber også for egen produksjonskapasitet i Norge  

For å sikre Norge en enda mer forutsigbar tilgang til ansiktsskjermer, er vi i gang med utvikling av egen produksjonskapasitet i Norge. Dette gjøres ved hjelp av egenutviklede 3D printere. Ta kontakt med oss for informasjon om hvor vi befinner oss i prosessen for å utvikle egen produksjon.  

Se våre referanser for levering av smittevernutstyr  

Vi har allerede levert  smittevernutstyr  til norske institusjoner, bedrifter og offentlige helseinstanser. Vi vil så klart ved forespørsel, fremlegge ikke-taushetsbelagte detaljer knyttet til tidligere leveranser til Norge.  

Utstyret, som tidligere er blitt levert av oss, anvendes i dag av både private, statlige og ideelle foretak og institusjoner. Dette viser til at vårt  kvalitetsløfte  og overholdelse av tidsfrister og andre forpliktelser, imøtekommes.  

Ta kontakt med oss for anbud  

Ta kontakt med oss for oppdatert informasjon tilknyttet varelevering, produksjonskapasitet, antatt leveringstid og anbud for ønsket bestilling. Vi vil også, ved forespørsel, fremlegge testresultater fra kliniske tester og  sertifikasjoner tilknyttet våre produsenter og deres produkter. Vi ser frem til å høre fra dere, vi er sikre på at vi vil kunne få til en god løsning for levering av ansiktsskjermer og annet utstyr til dere.