Engangshansker

Vi har kapasitet til produksjon av engangshansker

Trenger dere engangshansker i nitril eller kirurgiske engangshansker? Uavhengige av hva slags engangshansker dere måtte trenge, så har vi kontaktene og distribusjonssystemet på plass for å sikre dere en trygg, forutsigbar og effektiv leveranse av engangshansker og annet smittevernutstyr.

Vi stiller strenge krav til overholdelse av kvalitet, hygiene, sertifisering og sanitasjon hos våre produsenter og logistikkpartnere. Ved å kun benytte oss av godkjente produsenter som tilfredsstiller særnorske og europeiske krav til utforming og håndtering av engangshansker og annet smittevernutstyr, kan dere være sikre på at vårt smittevernutstyr egner seg for tiltenkt bruk.

Våre distribusjonsløsninger for engangshansker og annet smittevernutstyr er fullt skalerbart og svært dynamisk. Det vil si at vi vil kunne hjelpe dere med å få på plass leveranser av egnet utstyr, selv ved relativt korte tidsfrister. Vi kan også legge til rette for leveranser av større partier.

Vi distribuerer engangshansker til næringsliv og helsesektoren

Produsentene som vi har kontakt og samarbeid med i Kina, har engangshansker og produksjon av en rekke forskjellige enheter av smittevernutstyr. Produsentenes produkter dekker de aller fleste krav til kvalitet, sertifisering og bruksområde. 

Uavhengige av om dere trenger et større parti kirurgiske og sterile engangshansker til håndtering av pasienter, eller simpelthen ønsker hansker for bruk i butikk og lignende, så vil våre produsenter kunne dekke deres behov.

Som et selskap med et veletablert kontaktnettverk og distribusjonssystem i Kina som var tilstede selv før utbruddet av Covid-19, så er vi svært godt skikket til å være deres distributør av engangshansker og smittevernutstyr.

Tilvirkning og distribusjon av engangshansker

Vi har tett oppfølging av våre produsenter i Kina. Vi stiller svært strenge krav knyttet til godkjenninger, sertifikater og testresultater fra kliniske tester gjennomført av uavhengige eksperter. I tillegg til dette, så har vi dokumentasjon på arbeidsforhold ved produksjonsfasilitetene, og ikke minst deres egne interne smittevern- og hygienerutiner.

Ved å ha en tett oppfølgning av produsentene, kan vi forsikre våre partnere og kunder om at produktene de bestiller tilfredsstiller norske krav, normer og standard for bruk til smittevern.

På vår egen side her i VIKOM AS , har vi en fysisk tilstedeværelse i Moss, Viken i Norge. Vår fysiske tilstedeværelse i Norge viser til våre egne organisatoriske tradisjoner står i stil til norske foretningstradisjoner og normer. 

Som en norsk bedrift og distributør av engangshansker og annet smittvernutstyr, overholder vi så klart det norske lovverket, og har løpende dialog med statlige organer som legemiddelverket. Vår tette dialog med statlige instanser gjør at vi har en unik innsikt i hvilke produsenter som tilfredsstille statlige krav til produksjon, hygiene og utforming av produktene. Derfor benytter vi oss kun av produsenter som ikke står på den såkalte svartelisten, som viser til produsenter som tidligere har levert ikke-godkjent utstyr til Norge.

Vi har kapasiteten til å imøtekomme de fleste behov

Vi har tilgangen til en rekke godkjente produsenter i Kina som tilvirker engangshansker og annet smittevernutstyr av høy kvalitet. Med vårt veletablerte kontaktnettverk, har vi som regel svært mye ledig kapasitet.

Vi har mulighet for å distribuere både mellomstore og større engangsforsendelser av engangshansker, i tillegg til å legge til rette for faste leveranser som forekommer på forhåndsavtalte tidsintervaller.

Kvalitet i alle distribusjonsleddene

Som en distributør av engangshansker og annet utstyr, tar vi vår rolle svært seriøst. Derfor jobber vi kontinuerlig for å sikre at gode rutiner for riktig håndtering og tilvirkning av utstyret, fra fabrikken i Kina og frem til leveransen i Norge.

Vi har omhyggelig valgt ut produsenter som deler våre strenge rutiner for håndtering av utstyret. Derfor er de ansatte i fabrikken selv ikledd smittevernutstyr og får ikke møte på jobb dersom de er antatt å ha en smittsom sykdom. Ingen som ikke er gitt godkjenning på forhånd, slipper inn til de sanitære og sterile innpaknings- og produksjonsfasilitetene til våre produsenter.

Også under forsending, stiller vi strenge krav til våre logistikkpartnere. Ingen som ikke er kvalifiserte, eller på forhånd er gitt eksplisitt samtykke vil kunne røre ved utstyret før det er ankommet Norge. Dette forsikrer oss og våre partnere om at engangshanskene er sterile og ikke er blitt tuklet med.

Våre engangshansker er godkjent for tiltenkt bruk

Produsentene av våre engangshansker og øvrig utstyr, er omhyggelig valgt ut med tanke på kvalitet og imøtekommelse av norske og europeiske regler knyttet til godkjenning, sertifisering og kvalitet. 

Vi har gode referanser fra den offentlige helsesektoren og næringslivet

Dere kan trygt velge å benytte dere av våre distribusjonsløsninger for engangshansker og annet smittevernutstyr, vel vitende om at vi allerede har gjennomført suksessfulle leveranser av utstyr for blant annet det norske helsevesenet.

Ta kontakt for anbud og mer informasjon

Dersom dere ønsker anbud for ønsket antall enheter, eller simpelthen ønsker informasjon knyttet til våre produsenter sine produkter, så er vi parate for å besvare deres henveldelser per epost: xxxxx og telefon: xxxxxxx .

Vi kan også, ved forespørsel, fremlegge ikke-taushetsbelagt informasjon knyttet til gjennomførte leveranser for norske kunder. Dersom dere ønsker innsyn i våre produsenter sine sertifikater og testresultater fra uavhengige kliniske tester, så fremlegger vi gjerne dette ved forespørsel.