Kirurgiske Munnbind

Vi leverer både klasse 1 og 2 kirurgiske munnbind

Har dere behov for klasse 1 og/ eller klasse 2 kirurgiske munnbind? Vi i VIKOM AS har spesialisert oss på distribusjon av kirurgiske munnbind fra våre godkjente produsenter i Kina.

Våre kirurgiske munnbind produseres under sanitære og godt tilrettelagte forhold, hvor kvalitet og etterkommelse av medisinske regulasjoner og krav er av høyeste prioritet. Ettersom vi kun benytter oss av selektivt utvalgte produsenter i Kina, kan vi levere kirurgiske munnbind av både klasse 1 og klasse 2 som er av høy kvalitet og er velegnet for tiltenkt bruk i både helsesektoren og i næringslivet.

Våre produsenter har per dags dato mye ledig kapasitet som kan benyttes for å produsere mellomstore og store partier kirurgiske munnbind for våre kunder og partnere. Våre distribusjonsløsninger er så klart også fullt skalerbare, noe som tilsier at vi vil kunne betjene forsendelser i alle størrelsesordener.

Vi har CE-godkjente kirurgiske munnbind

De kirurgiske munnbindene som vi distribuerer, er så klart utformet og tilvirket med særlig fokus på imøtekommelsen av norske og europeiske helsemessige standarder og krav. Grunnet vårt nærmest fikserte fokus på å kun distribuere munnbind av høyeste kvalitet som opprettholder våre standarder og krav, så kan dere være sikre på at kirurgiske munnbind fra våre produsenter er velegnet for bruk til smittevern.

Produksjon og distribusjon av kirurgiske munnbind

Produksjonen av de kirurgiske munnbindene som vi distribuerer, finner sted hos et av flere selektivt utvalgte produsenter i Kina. Vi har løpende dialog med norske kontrollorgan som blant annet legemiddelverket  for å hele tiden være oppdatert på hvilke produsenter som produserer munnbind egnet for norske forhold.

Vi har innsikt i våre produsenter sine hygieniske forhold og egne smittevernrutiner ved tilvirkningsavdelingene. Dette bidrar til å gi oss en god innsikt i deres egne forholdsregler for å sikre sluttbruker munnbind som overholder norske og europeiske helsemessige krav.

Ettersom våre produsenter på forhånd er blitt godkjent og tidligere har levert smittevernutstyr og kirurgiske munnbind til Norge, kan dere være sikre på at våre klasse 2 munnbind har en 98% bakteriell filtreringseffektivitet og har gode pusteegenskaper. Ved interesse, vennligst ta kontakt for oppdatert og gjeldende egenskapsoversikt for tilgjengelige kirurgiske munnbind.

Vi har skalerbare løsninger for distribusjon og produksjon

Våre distribusjonsløsninger er fullt skalerbare. Med tilgang til forskjellige godkjente produsenter som har ledig kapasitet, kan vi imøtekomme de aller fleste behov etter kirurgiske munnbind og smittevernutstyr.

Vi har også gode ordninger på plass med logistikk og fraktansvarlige. Dette er med på å sikre oss trygge leveranser, selv under turbulente tider.

Vi tar alle hygieniske og kvalitetsmessige forholdsregler

For å forsikre våre kunder og partnere om at våre kirurgiske munnbind er av høy kvalitet, er sterile og godkjent for tiltenkt bruk, har vi på plass gode rutiner knyttet til håndtering av munnbind og annet utstyr.

Ved tilvirkningslokalene i Kina, tas det strenge forholdsregler for å sikre gode hygieniske og sanitære forhold under produksjon av maskene, Kun personer som er forhåndsgodkjent, ikke har en smittsom sykdom, og er ikledd smittevernutstyr, har tilgang til lokalene der munnbindene produseres.

Vi har også gode forholdsregler for å forsikre dere en trygg, sikker og effektiv forsendelse til Norge. Ingen som ikke er kvalifiserte, og er gitt eksplisitt tillatelse vil røre ved munnbindene før de er ankommet Norge. Dette sikrer dere munnbind som er sterile og klare til bruk i både næringslivet og helsesektoren.

Langsiktige distribusjonsløsninger for kirurgiske munnbind

I tillegg til engangsforsendelser av kirurgiske munnbind, kan vi også få på plass gode distribusjonsløsninger som strekker seg over tid. En slik løsning blir skreddersydd for å sikre dere antallet munnbind dere ønsker, når dere ønsker de.

Se våre referanser for tidligere leveranser til Norge

Vi har gode referanser på allerede leverte leveranser til både den offentlige helsesektoren og næringslivet i Norge. Ved forespørsel, fremlegger vi gjerne ikke-konfidensielle detaljer og informasjon knyttet til våre tidligere leveranser av munnbind og smittevernutstyr til Norge.

Våre tidligere suksessfulle leveranser viser til vår evne til å levere som avtalt, og overholde frister, avtaler og kvalitetsløfter.

Ta kontakt for anbud og mer informasjon

Dersom dere ønsker informasjon knyttet til egenskaper ved våre kirurgiske munnbind, så er vi svært tilbøyelige for å fremvise diverse sertifikater og testresultater fra kliniske undersøkelser. Våre produsenter sine munnbind har CE-godkjenning og er allerede blitt testet og er godkjent for bruk.

Vi står klare for å besvare enhver henvendelse vedrørende informasjon om produsenter, logistikk, distribusjon og produktinformasjon. Vi vil også kunne gi dere et anbud på pris og estimert leveringstid ved forespørsel.

.