Smittevernfrakker

CE-godkjente smittevernfrakker fås hos GWgroup AS

Ser dere etter CE-godkjente  smittevernfrakker ? Vi i  GWgroup AS leverer  smittevernfrakker  godkjent for bruk i Norge og EU. Vi er en pålitelig, seriøs og helhetlige leverandør og distribusjonspartner som kan levere  smittevernfrakker  og annet smittevernutstyr for å dekke ethvert behov.  

Våre  smittevernfrakker  overholder så klart all e direktivene, reguleringene og de medisinske kravene til kvalitet fra både den Europeiske kommisjon og legemiddelverket. Som en leverandør til det offentlige helsevesen i Norge, kan dere være sikre på at produkter og utstyr som vi distribuerer til Norge er godkjent for tiltenkt bruk.  

Våre løsninger er fullt skalerbare, og vi kan imøtekomme ethvert behov til ønsket kapasitet hos produsent og leverandør.   

Vi leverer smittevernfrakker til alle formål  

Våre  smittevernfrakker  egner seg like godt til bruk hos helsevesenet og private klinikker, som de gjør til andre ideelle og kommersielle formål. Dersom dere er i risikosonen for smitte og ønsker beskyttelsen en smittefrakk kan tilby, så kan dere trygt benytte dere av våre produkter.  

Vi vil kunne imøtekomme behov og  ønsker til kapasitet og leveranse i alle størrelsesordener. Dette gjør at vi er like godt egnet til å levere  smittevernfrakker  til mellomstore foretak med en regional og lokal tilstedeværelse, som vi er til å levere komplette løsninger til nasjonale organisasjoner.  

Produksjon og logistikk  

Vi har et svært tett og omfattende samarbeid med alle aktørene som befinner seg på de forskjellige leddene i distribusjonsleddene. Dette gjør at dere ikke vil trenge å henvende dere til andre enn oss. Vi vil kunne utgjøre deres kontaktperson, leverandør, ansvarlige representant og importør.  

Med oss som deres leverandør av smittevernfrakker, vil dere være garantert forutsigbarhet, pålitelighet og seriøsitet. Vi har fysisk tilstedeværelse i Moss, noe som gjør at vi har dyp forståelse for, og innsikt i norske skikker, normer og lover.  

Vi har tilgang til godkjente produsenter i Kina som blant annet blir brukt av det norske helsevesenet, samt en rekke andre ideelle og kommersielle helseklinikker og foretak. Vi har løpende kontakt med helsevesenet og legemiddelverket, dette gjør at vi har en unik innsikt i hvilke produsenter som tilfredsstiller norske og europeiske krav til smittevernutstyrets kvalitet, validitet og reliabilitet.  

Vi har kapasitet til å dekke ethvert behov  

Vi i  GWgroup AS, og våre produsenter har nok ledig kapasitet til å kunne levere selv større bestillinger bestående av flere titusenvis av enheter. I tillegg til å kunne levere store engangsforsendelser  av  smittevernfrakker og annet smittevernutstyr, kan vi også bistå med faste leveranser av smittevernfrakker  som forekommer ved ønskede tidsintervaller.  

Ettersom vi har tett kontakt og tilstedeværelse i alle distribusjonsleddene, kan vi på relativ kort varsel kunne levere selv store og mellomstore leveranser ved behov. Dette gjør at vi kan tilby dere en dynamisk distribusjon av  smittevernfrakker .  

Kvalitet i alle ledd  

Som en konsekvens av at vi leverer smittevernutstyr og annet utstyr for medisinsk bruk, er vi svært strenge på å opprettholde gode rutiner for  sanitasjon , hygiene og behandling av utstyret under levering og distribusjon.  

I produksjonsfasilitetene til våre partnere, er det strenge regler og rutiner knyttet til sanitære forhold og hygiene. Dette sørger for at smittefrakkene blir til virket i sterile omgivelser der de ansatte er ikledd smittevernutstyr. Personer som har symptomer på smittsomme sykdommer eller ikke er ikledd smittevernutstyr, vil ikke ha adgang til innpaknings og tilvirkningslokalene.  

Våre strenge krav til riktig håndtering av  smittevernfrakker  og annet smittevernutstyr vedvarer gjennom alle distribusjonsleddene. Etter at utstyret er pakket, vil ingen som ikke er kvalifiserte røre ved utstyret frem til det er levert til dere. Våre strenge tiltak sørger for at dere kan være sikre på at utstyret er av høy kvalitet, er godkjent og er sterilt.  

Smittevernfrakker som er godkjent for bruk i Norge  

Som en leverandør av smittevernfrakker og annet smittevernutstyr til Norge, kan dere være sikre på at vårt utstyr er egnet for tiltenkt bruk. Våre produkter er CE-godkjente, og er allerede i bruk av både offentlige og private helseinstanser i Norge. 

Vi har også løpende kontakt med legemiddelverket og andre faglige instanser. Denne kontakten gjør at vi har innsikt over hvilke produsenter som er svartelistet. Produkter fremstilt hos svartelistede produsenter, blir aldri distribuert og solgt av oss.  

Langsiktige og helhetlige leveranse- og distribusjonsløsninger for smittevernfrakker  

Vi i  GWgroup AS kan utgjøre en helhetlige leverandør av smittevernfrakker og smittevernutstyr til foretak i Norge. I tillegg til å levere kortsiktige bestillinger for å imøtekomme mer akutte behov, kan vi også tilby langsiktig planlegging av faste leveranser til forhåndsbestemte tidsintervaller. 

Dersom dere skulle ha særegne behov, så evner vi å imøtekomme de aller fleste ønsker og behov.  

Vi har referanser fra både det offentlige helsevesenet og private  

Våre mange tidligere suksessfulle leveranser til en rekke ideelle, private og offentlige instanser både i og utenfor helsevesenet, står som vitnesbyrd til vår profesjonalitet og reliabilitet. Henvend deg gjerne til vår salgsansvarlig for mer informasjon knyttet til tidligere leveranser.  

Ta kontakt for anbud og detaljert informasjon  

Ta gjerne kontakt med vår salgsansvarlig på epost:  adresse , eller telefon:  nummer . Vi ser frem til et møte der vi klargjør deres behov og unike situasjon. Deretter vil vi komme med et konkurransedyktig anbud for levering av ønsket antall  smittevernfrakker  og/ eller annet smittevernutstyr.  

Dersom det er ønskelig, kan vi også fremvise kvali tetsbevis fra kliniske tester og produsentens egne sertifikater. Vennligst henvend deg/ dere til vår salgsansvarlig for mer informasjon.