Visir

Vi har visir til smittevern

Trenger dere visirer til bruk for å holde et godt smittevern? Vi i VIKOM AS har tilgang til godkjente produsenter som har ledig kapasitet og står klare til å produsere visir til både helsevesenet og private bedrifter i Norge.

Vi er distributør av visirer og en rekke forskjellige smittevernutstyr fra våre godkjente produsenter i Kina. Produsentene våre har alle sertifikater på plass, og tilfredsstiller europeiske og norske krav til utforming, sikkerhet og hygiene. Med oss som deres distributør av visirer og annet utstyr, kan dere være sikre på at utstyret dere bestiller egner seg til tiltenkt bruk og ikke minst er trygt, sikkert og av høy kvalitet.

Våre distribusjonsløsninger for visirer og annet utstyr for smittevern, er dynamiske og fullt skalerbare. Det vil si at dere som vår kunde vil kunne få leveranse av utstyr på relativ kort tid. Vi kan også tilfredsstille de aller fleste behov knyttet til ønsket mengde.

Visir til alle formål

Visirene som vi distribuerer, egner seg like godt for bruk til smittevern ved et sykehus der antatte Covid-19 smittede behandles, som de egner seg til bruk i butikk eller i det private næringslivet for å beskytte ansatte.

Vi kan også levere store mengder visirer til dere med den hensikt å bli videre distribuert eller solgt til sluttkunde i Norge. Uavhengig av tiltenkt bruk, så kan vi være deres partner for distribusjon av visirer og annet smittevernutstyr.

Tilvirkning og logistikk av visir

Våre produsenter er godkjente for levering av visirer til bruk for smittevern i Norge og Europa. I forkant av etableringen av avtaler med produsenter, har vi stilt strenge krav i forkant til dokumentasjon av kvalitet, forhold på tilvirkningsavdelingen, sertifikater og testresultater fra kliniske tester som viser at utstyret egner seg til tiltenkt bruk.

Vi har også tett oppfølgning av våre produsenter og logistikkpartnere. Dette gjør at vi har godt innsyn i deres lokale forhold, særlig i henhold til smittevern, hygiene og sanitasjon ved arbeidsplassen.

Som en bedrift som distribuerer visirer og annet utstyr til Norge, har vi så klart en fysisk tilstedeværelse i Norge. Vi har kontorer i Moss i Viken Fylke. Hit tar vi gjerne imot potensielle partnere og kunder for et uforpliktende møte.

Ettersom vi er en norsk bedrift, påser vi at utstyret og dens behandling er i tråd med norske og europeiske lover, regulasjoner og normer knyttet til smittevern og medisinsk utstyr. Vi har en løpende dialog med statlige kontrollorganer som gir oss innsikt i hvilke produsenter i Kina som ikke er egnet for produksjon av visirer og smittevernutstyr for bruk i Norge.

Vi har ledig kapasitet til distribusjon av visirer

Vi har et bredt kontaktnettverk bestående av forskjellige godkjente produsenter i Kina. Ettersom vi har et ganske bredt kontaktnettverk, er som regel alltid ledig kapasitet hos en av våre produsenter.

Vi har mulighet til å dekke selv større behov etter visirer og utstyr for både mellomstore og større bedrifter, foretak og helseinstanser.

Visirer produsert under hygieniske forhold

Visirene våre er produsert under hygieniske og kontrollerte forhold. De ansatte er selv ikledd smittevernutstyr og det er svært strenge krav til hygiene og sanitasjon ved innpaknings- og tilvirkningsavdelingene. Ingen som er antatt syke av smittsomme sykdommer vil ha adgang til fasilitetene, og man må på forhånd ha blitt godkjent for å ha adgang.

De strenge hygienerutinene hos produsentene gjør at dere kan være sikre på at utstyret er sterilt og er klart for bruk. Også under forsending er det strenge rutiner på plass for å sikre dere en trygg leveranse av visirer og annet utstyr. Ingen som ikke er kvalifiserte eller forhåndsgodkjente vil kunne røre ved visirene før de er ankommet dere i Norge.

Godkjente og klare til bruk

Våre visirer og annet smittevernutstyr, er så klart godkjente og tilfredsstille både europeiske og norske krav til utforming og håndtering av utstyr for smittevern. Våre produsenter har sertifikater og testresultater fra kliniske tester som er gjennomført av en uavhengig tredjepart.

Vi tilbyr langsiktige leveringsløsninger

I tillegg til å gjennomføre større engangsforsendelser av visirer og annet utstyr, kan vi også få på plass gode avtaler som strekker seg over sted og tid. Vi vil for eksempel kunne gjennomføre leveranser av bestemte artikler for smittevern som forekommer ved ønskede tidsintervaller.

Ta kontakt for anbud og mer informasjon

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte og tids- og prisanbud. Ved forespørsel vil vi også fremlegge ikke-taushetsbelagte detaljer vedrørende våre tidligere gjennomførte leveranser til norske kunder, og informasjon knyttet til sertifikater og godkjenninger. Vi ser fram til å høre fra dere.