Maske Type II Respirator PP

  • Fagområde
  • Nivå
  • Materiale

Denne kombinasjonen eksisterer ikke.


Prod.No.: 16211020614
EN: 14683:2019+AC:2019
ISO: 9001:2015; 13485:2016
FDA:
Andre Godkjenninger:Spesifikasjoner for Maske Type II Respirator PP

Fagområde Smittevern
Nivå IIR
Materiale PP