Luftrensere MAC500- Reserve lampe, 8w (Jimco nr. 400.104 )

  Denne kombinasjonen eksisterer ikke.


  Prod.No.: 16292040710
  EN:
  ISO:
  FDA:
  Andre Godkjenninger:

  Å investere i effektive luftrensere, gir økt trivsel og livskvalitet.

  MAC500 avgir små mengder ozon som legger seg på alle overflater og bryter ned micro-organismer og bakterier. I konsentrasjon er det samme nivå (0,02 ppm) som det er ute i friluft, og representerer derfor ingen risiko. Man kan sette inn det antall man trenger for å tilpasse det enkelte området, og det vil ikke produsere mer enn 0,02 ppm.
  • Forbedrer inneklima
  • Mindre sykefravær
  • Kan brukes over alt
  • Fjerner lukt
  • Lett å installere
  • Flyttbar