Luftrensere OZ1000 m/timer og håndtak (Jimco nr. 100.306-1)

  • Fagområde
  • Farge

Denne kombinasjonen eksisterer ikke.


Prod.No.: 16292040715
EN:
ISO:
FDA:
Andre Godkjenninger:

Selv om rommet er godt ventilert, kan det være vanskelig å fjerne lukt. Med OZ 1000 og OZ 2000 kan du permanent løse luktproblemer uten å bruke kjemikalier. Lukten kommer ikke tilbake, med mindre kilden til forurensningen fremdeles er til stede. La OZ 1000 eller OZ 2000 rense lokalet f.eks. om natten, når det ikke er mennesker til stede.
• Eliminerer muggsopp med opptil 99,9%
• Ren fysisk prosess uten kjemikalier
• Fordelaktig i forhold til filtreringsteknikker
• Ingen negative miljøeffekter
• Minimalt strømforbruk
• Høy driftssikkerhet
• Lite vedlikehold
• Lette å installere
• FlyttbarSpesifikasjoner for Luftrensere OZ1000 m/timer og håndtak (Jimco nr. 100.306-1)

Fagområde Smittevern
Farge Rustfritt Stål