Maske Type II Nonwoven - 175 X 95 mm - Ørestrikk

  • Fagområde
  • Produktmål
  • Nivå
  • Materiale

Denne kombinasjonen eksisterer ikke.


Prod.No.: 16301010630
EN: 14683:2019+AC:2019
ISO: 13485:2016
FDA:
Andre Godkjenninger:Spesifikasjoner for Maske Type II Nonwoven - 175 X 95 mm - Ørestrikk

Fagområde Smittevern
Produktmål 175X95 mm
Nivå IV
Materiale Nonwoven