Maske Hyproof KA96 Nano Filter + 100 Prosent Bomull - U-Logo

  • Fagområde
  • Nivå
  • Materiale
  • Størrelse
  • Farge

Denne kombinasjonen eksisterer ikke.


Prod.No.: 16401030619
EN:
ISO: 9001:2015
FDA:
Andre Godkjenninger:Spesifikasjoner for Maske Hyproof KA96 Nano Filter + 100 Prosent Bomull - U-Logo

Fagområde Smittevern
Nivå I
Materiale Nano
Størrelse S
Farge Svart